Vietnamese flagEnglish flag

Lời bài hát Quan Họ Bắc Ninh

Người ơi người ở đừng về - Nhạc & lời bài hát

Người ơi người ở đừng về – Nhạc & lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (65 bình chọn, trung bình: 3.98 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Ai xuôi về - Nhạc & lời bài hát

Ai xuôi về – Nhạc & lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (19 bình chọn, trung bình: 4.26 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Cắp nón xuống đò

Cắp nón xuống đò


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có bình chọn nào)
Loading ... Loading ...
Comments

Ăn vóc học hay

Ăn vóc học hay


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có bình chọn nào)
Loading ... Loading ...
Comments

Giã bạn - Nhạc & lời bài hát

Giã bạn – Nhạc & lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (42 bình chọn, trung bình: 4.21 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments (6)

Ca đàn II

Ca đàn II


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 4.5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Xe chỉ luồn kim - Nhạc & lời bài hát

Xe chỉ luồn kim – Nhạc & lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (30 bình chọn, trung bình: 3.63 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Đánh ván cờ tiên

Đánh ván cờ tiên


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Gửi thư

Gửi thư


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 4 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Giằn giọc một mình

Giằn giọc một mình


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có bình chọn nào)
Loading ... Loading ...
Comments

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh