Vietnamese flagEnglish flag

Lời bài hát Quan Họ Bắc Ninh

Xe chỉ luồn kim - Nhạc & lời bài hát

Xe chỉ luồn kim – Nhạc & lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (30 bình chọn, trung bình: 3.63 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Lòng Vẫn Đợi Chờ - Nhạc & lời bài hát

Lòng Vẫn Đợi Chờ – Nhạc & lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (15 bình chọn, trung bình: 4 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Kẻ ngược người xuôi

Kẻ ngược người xuôi


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 bình chọn, trung bình: 3.67 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Lá thu ngô đồng

Lá thu ngô đồng


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 3 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Có nước trường sinh

Có nước trường sinh


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 4 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Càng lắc càng đày

Càng lắc càng đày


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Gọi đò Yên Mẫn I

Gọi đò Yên Mẫn I


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 bình chọn, trung bình: 2.8 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Còn nước còn non

Còn nước còn non


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 bình chọn, trung bình: 5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Rẽ phượng chia loan - Nhạc & lời bài hát

Rẽ phượng chia loan – Nhạc & lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (13 bình chọn, trung bình: 4.46 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Em dặn nhời này

Em dặn nhời này


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh