Vietnamese flagEnglish flag

Lời bài hát Quan Họ Bắc Ninh

Đốt đỉnh nhang trầm

Đốt đỉnh nhang trầm


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Bèo dạt mây trôi

Bèo dạt mây trôi


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 bình chọn, trung bình: 3.8 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Kẻ ngược người xuôi

Kẻ ngược người xuôi


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 bình chọn, trung bình: 3.67 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Đò đưa quan họ

Đò đưa quan họ


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 bình chọn, trung bình: 4.25 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Đi câu

Đi câu


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 bình chọn, trung bình: 4.11 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Gọi đò Yên Mẫn I

Gọi đò Yên Mẫn I


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 bình chọn, trung bình: 2.8 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Tình yêu trên dòng sông quan họ - Nhạc & lời bài hát

Tình yêu trên dòng sông quan họ – Nhạc & lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (24 bình chọn, trung bình: 3.96 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Con dao như mắt

Con dao như mắt


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 bình chọn, trung bình: 3 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Dệt gấm

Dệt gấm


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Cuốc gọi hè

Cuốc gọi hè


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 2.5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh