Vietnamese flagEnglish flag

Lời bài hát Quan Họ Bắc Ninh

Ngồi tựa song đào - Nhạc & lời bài hát

Ngồi tựa song đào – Nhạc & lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (32 bình chọn, trung bình: 4.19 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Chim khôn đỗ ngọn thầu dầu

Chim khôn đỗ ngọn thầu dầu


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 4.5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Chơi trốn hằng nga

Chơi trốn hằng nga


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có bình chọn nào)
Loading ... Loading ...
Comments

Giữa tối hôm rằm

Giữa tối hôm rằm


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 3 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Gió mát đêm hè

Gió mát đêm hè


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 1 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Qua cầu gió bay - Nhạc & lời bài hát

Qua cầu gió bay – Nhạc & lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (33 bình chọn, trung bình: 3.76 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Hoa thơm bướm lượn - Nhạc & lời bài hát

Hoa thơm bướm lượn – Nhạc & lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (47 bình chọn, trung bình: 4.02 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Đáy bể mò kim

Đáy bể mò kim


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 4 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Bướm được gần hoa

Bướm được gần hoa


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Thân lươn bao quản lấm bùn - Nhạc & lời bài hát

Thân lươn bao quản lấm bùn – Nhạc & lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (12 bình chọn, trung bình: 3.08 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh