Vietnamese flagEnglish flag

Lời bài hát Quan Họ Bắc Ninh

Giăng non

Giăng non


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 4 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Bay thấp liệng cao

Bay thấp liệng cao


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 4.5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Giá uy linh

Giá uy linh


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có bình chọn nào)
Loading ... Loading ...
Comments

Chim khôn đỗ ngọn thầu dầu

Chim khôn đỗ ngọn thầu dầu


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 4.5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Ăn trầu cầm hơi

Ăn trầu cầm hơi


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Chiếc Nón Ba Tằm - Nhạc & lời bài hát

Chiếc Nón Ba Tằm – Nhạc & lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (32 bình chọn, trung bình: 3.63 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Hội gióng

Hội gióng


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 3 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Con cáo sang sông

Con cáo sang sông


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có bình chọn nào)
Loading ... Loading ...
Comments

Duyên phận phải chiều

Duyên phận phải chiều


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 3 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Gửi bức thư sang

Gửi bức thư sang


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có bình chọn nào)
Loading ... Loading ...
Comments

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh