Vietnamese flagEnglish flag

Lời bài hát Quan Họ Bắc Ninh

Ba vì

Ba vì


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 3 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Bỏ bạn sao đành

Bỏ bạn sao đành


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 4 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Bốn phương

Bốn phương


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Chén son mạn thuyền

Chén son mạn thuyền


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Có câu thơ rằng

Có câu thơ rằng


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có bình chọn nào)
Loading ... Loading ...
Comments

Cắp nón xuống đò

Cắp nón xuống đò


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có bình chọn nào)
Loading ... Loading ...
Comments

Cành quế non vời

Cành quế non vời


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 2 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Chẳng biết cho xong

Chẳng biết cho xong


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 bình chọn, trung bình: 4.33 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Gió mát đêm hè

Gió mát đêm hè


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 1 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Giăng thanh gió mát

Giăng thanh gió mát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 bình chọn, trung bình: 3.5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh