Vietnamese flagEnglish flag

Lời bài hát Quan Họ Bắc Ninh

Cây gạo chon von

Cây gạo chon von


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Người ơi người ở đừng về - Nhạc & lời bài hát

Người ơi người ở đừng về – Nhạc & lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (65 bình chọn, trung bình: 3.98 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Đào tơ sen ngó

Đào tơ sen ngó


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 bình chọn, trung bình: 4.75 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Đá đông triều

Đá đông triều


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 1 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Đắp nấm trồng chanh

Đắp nấm trồng chanh


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 4.5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Bóng tà như dục

Bóng tà như dục


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có bình chọn nào)
Loading ... Loading ...
Comments

Ăn trầu cầm hơi

Ăn trầu cầm hơi


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 bình chọn, trung bình: 4 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Càng lắc càng đày

Càng lắc càng đày


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Buổi tối đông trường

Buổi tối đông trường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 2 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Giữa tối hôm rằm

Giữa tối hôm rằm


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 4 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh