Vietnamese flagEnglish flag

Lời bài hát Quan Họ Bắc Ninh

Còn nước còn non

Còn nước còn non


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 bình chọn, trung bình: 5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Con trai Bắc Ninh

Con trai Bắc Ninh


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 bình chọn, trung bình: 4.67 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Ai chờ lạ này

Ai chờ lạ này


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 bình chọn, trung bình: 3.5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Ăn trái nhãn nồng

Ăn trái nhãn nồng


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 bình chọn, trung bình: 4.33 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Chắp cánh bay chuyền

Chắp cánh bay chuyền


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Có lệnh truyền ra

Có lệnh truyền ra


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có bình chọn nào)
Loading ... Loading ...
Comments

Cuốc gọi hè

Cuốc gọi hè


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 1 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Em dặn nhời này

Em dặn nhời này


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Dích lại đây

Dích lại đây


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 3 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Rẽ phượng chia loan - Nhạc & lời bài hát

Rẽ phượng chia loan – Nhạc & lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (13 bình chọn, trung bình: 4.46 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh