Vietnamese flagEnglish flag

Lời bài hát Quan Họ Bắc Ninh

Con dao như mắt

Con dao như mắt


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 bình chọn, trung bình: 3 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Cắp nón đón dò

Cắp nón đón dò


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 bình chọn, trung bình: 3.13 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Gọi đò hiên vân

Gọi đò hiên vân


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 bình chọn, trung bình: 2.4 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Đào tơ sen ngó

Đào tơ sen ngó


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 bình chọn, trung bình: 4.75 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Cắp nón ra đi

Cắp nón ra đi


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 bình chọn, trung bình: 3 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Chút nghĩa cũ càng

Chút nghĩa cũ càng


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 3.5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Gọi đò Yên Mẫn II

Gọi đò Yên Mẫn II


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 3.5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Con gái bắc ninh

Con gái bắc ninh


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 bình chọn, trung bình: 3.5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Giăng thanh gió mát

Giăng thanh gió mát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 bình chọn, trung bình: 3.83 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Ai xuôi về - Nhạc & lời bài hát

Ai xuôi về – Nhạc & lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (22 bình chọn, trung bình: 4.32 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh