Vietnamese flagEnglish flag

Lời bài hát Quan Họ Bắc Ninh

Gửi bức thư sang

Gửi bức thư sang


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 1.5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Giá uy linh

Giá uy linh


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có bình chọn nào)
Loading ... Loading ...
Comments

Là cái đêm gì

Là cái đêm gì


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Duyên phận phải chiều

Duyên phận phải chiều


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 3 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Đáy bể mò kim

Đáy bể mò kim


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 4 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Cổ kiêu

Cổ kiêu


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 bình chọn, trung bình: 3.25 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Có nước trường sinh

Có nước trường sinh


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 bình chọn, trung bình: 3.67 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Anh chưa đến làng quan họ  - Nhạc & lời bài hát

Anh chưa đến làng quan họ – Nhạc & lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (44 bình chọn, trung bình: 4.05 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Ăn trái nhãn nồng

Ăn trái nhãn nồng


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 bình chọn, trung bình: 4.33 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Cây sói xinh

Cây sói xinh


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 2 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh