Vietnamese flagEnglish flag

Lời bài hát Quan Họ Bắc Ninh

Đón rể đưa dâu

Đón rể đưa dâu


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 bình chọn, trung bình: 4.6 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Giữa tối hôm rằm

Giữa tối hôm rằm


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có bình chọn nào)
Loading ... Loading ...
Comments

Dưới giời mấy kẻ biết ra

Dưới giời mấy kẻ biết ra


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 3 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Kẻ ở người về

Kẻ ở người về


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 bình chọn, trung bình: 4.33 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Đi chơi hội đúm

Đi chơi hội đúm


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có bình chọn nào)
Loading ... Loading ...
Comments

Chim khôn đỗ ngọn thầu dầu

Chim khôn đỗ ngọn thầu dầu


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 4.5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Chú cuội lên giời

Chú cuội lên giời


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 4 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Ăn vóc học hay

Ăn vóc học hay


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có bình chọn nào)
Loading ... Loading ...
Comments

Thân lươn bao quản lấm bùn - Nhạc & lời bài hát

Thân lươn bao quản lấm bùn – Nhạc & lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 bình chọn, trung bình: 3.3 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Đốt ngọn đèn xanh

Đốt ngọn đèn xanh


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 bình chọn, trung bình: 5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh