Vietnamese flagEnglish flag

Lời bài hát Quan Họ Bắc Ninh

Bèo dạt mây trôi

Bèo dạt mây trôi


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 bình chọn, trung bình: 4 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Hừ là vùng kinh bắc

Hừ là vùng kinh bắc


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 bình chọn, trung bình: 3 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Bóng quế giãi thềm

Bóng quế giãi thềm


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có bình chọn nào)
Loading ... Loading ...
Comments

Còn Duyên - nhạc & lời bài hát

Còn Duyên – nhạc & lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (54 bình chọn, trung bình: 3.57 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Đêm rằm gọi chi

Đêm rằm gọi chi


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có bình chọn nào)
Loading ... Loading ...
Comments

Chơi cho sấm động

Chơi cho sấm động


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có bình chọn nào)
Loading ... Loading ...
Comments

Con chim tiên

Con chim tiên


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 3.5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Gần bến gần thuyền

Gần bến gần thuyền


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có bình chọn nào)
Loading ... Loading ...
Comments

Đến bến người ơi

Đến bến người ơi


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 bình chọn, trung bình: 2 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Đi có một mình

Đi có một mình


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 4 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh