Vietnamese flagEnglish flag

Lời bài hát Quan Họ Bắc Ninh

Cắp nón xuống đò

Cắp nón xuống đò


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có bình chọn nào)
Loading ... Loading ...
Comments

Chiều vàng bâng khuâng

Chiều vàng bâng khuâng


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 4 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Cây tre khô

Cây tre khô


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Gió đánh đò đưa - nhạc & lời bài hát

Gió đánh đò đưa – nhạc & lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (19 bình chọn, trung bình: 3.89 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Gọi đò Thị Cầu

Gọi đò Thị Cầu


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 4 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Người ơi người ở đừng về - Nhạc & lời bài hát

Người ơi người ở đừng về – Nhạc & lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (61 bình chọn, trung bình: 4.02 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Lá thu ngô đồng

Lá thu ngô đồng


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 3 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Gọi đò Yên Mẫn II

Gọi đò Yên Mẫn II


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 4 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Bích phấn đề thi

Bích phấn đề thi


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 bình chọn, trung bình: 4.75 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Giữa tối đông trường

Giữa tối đông trường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 1 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh