Vietnamese flagEnglish flag

Lời bài hát Quan Họ Bắc Ninh

Gọi đò Yên Mẫn II

Gọi đò Yên Mẫn II


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 4 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Lá thu ngô đồng

Lá thu ngô đồng


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Trèo lên trái núi thiên thai - Nhạc & lời bài hát

Trèo lên trái núi thiên thai – Nhạc & lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (13 bình chọn, trung bình: 4.08 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Gửi Về Quan Họ - Nhạc & lời bài hát

Gửi Về Quan Họ – Nhạc & lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (49 bình chọn, trung bình: 3.96 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Càng lắc càng đày

Càng lắc càng đày


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Đêm rằm gọi chi

Đêm rằm gọi chi


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có bình chọn nào)
Loading ... Loading ...
Comments

Hoa thơm bướm lượn - Nhạc & lời bài hát

Hoa thơm bướm lượn – Nhạc & lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (43 bình chọn, trung bình: 3.98 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Tình yêu trên dòng sông quan họ - Nhạc & lời bài hát

Tình yêu trên dòng sông quan họ – Nhạc & lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (20 bình chọn, trung bình: 4.05 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Chim sáo đổi hình

Chim sáo đổi hình


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có bình chọn nào)
Loading ... Loading ...
Comments

Chẳng biết cho xong

Chẳng biết cho xong


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 bình chọn, trung bình: 4.33 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh