Vietnamese flagEnglish flag

Lời bài hát Quan Họ Bắc Ninh

Đến hẹn chẳng lên

Đến hẹn chẳng lên


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 4.5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Đón rể đưa dâu

Đón rể đưa dâu


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 bình chọn, trung bình: 4.6 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Gió mát đêm hè

Gió mát đêm hè


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có bình chọn nào)
Loading ... Loading ...
Comments

Én bắc nhạn nam

Én bắc nhạn nam


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có bình chọn nào)
Loading ... Loading ...
Comments

Kẻ ngược người xuôi

Kẻ ngược người xuôi


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Chỉ tấn tơ tần

Chỉ tấn tơ tần


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Bức Vân Tiên

Bức Vân Tiên


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 3.5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Em chiết cành dâu

Em chiết cành dâu


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 3.5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Ăn ở trong rừng

Ăn ở trong rừng


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 bình chọn, trung bình: 3.67 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Ba vì

Ba vì


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 3 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh