Vietnamese flagEnglish flag

Lời bài hát Quan Họ Bắc Ninh

Kinh kiều

Kinh kiều


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có bình chọn nào)
Loading ... Loading ...
Comments

Ăn trầu cầm hơi

Ăn trầu cầm hơi


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Có cây đa xanh

Có cây đa xanh


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 bình chọn, trung bình: 3.25 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Cây gạo chon von

Cây gạo chon von


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Bác mẹ sinh thành

Bác mẹ sinh thành


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 4.5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Ba sáu thứ hoa

Ba sáu thứ hoa


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 bình chọn, trung bình: 3.33 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Giăng già

Giăng già


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Cây sói xinh

Cây sói xinh


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 2 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Cắp nón ra đi

Cắp nón ra đi


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 3 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Cổ kiêu

Cổ kiêu


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 1.5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh