Vietnamese flagEnglish flag

Lời bài hát Quan Họ Bắc Ninh

Chỉ tấn tơ tần

Chỉ tấn tơ tần


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có bình chọn nào)
Loading ... Loading ...
Comments

Hoa thơm bướm lượn - Nhạc & lời bài hát

Hoa thơm bướm lượn – Nhạc & lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (44 bình chọn, trung bình: 4 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Đắm đuối về duyên

Đắm đuối về duyên


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 4 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Chia rẽ đôi nơi

Chia rẽ đôi nơi


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 2.5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Chung mẹ chung thày

Chung mẹ chung thày


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 bình chọn, trung bình: 4.75 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Xe chỉ luồn kim - Nhạc & lời bài hát

Xe chỉ luồn kim – Nhạc & lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (30 bình chọn, trung bình: 3.63 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Lòng Vẫn Đợi Chờ - Nhạc & lời bài hát

Lòng Vẫn Đợi Chờ – Nhạc & lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (13 bình chọn, trung bình: 4.23 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Chim thước sang sông

Chim thước sang sông


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có bình chọn nào)
Loading ... Loading ...
Comments

Chén trà hương ngọc

Chén trà hương ngọc


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Kẻ ở người về

Kẻ ở người về


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 bình chọn, trung bình: 4.33 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh