Vietnamese flagEnglish flag

Lời bài hát Quan Họ Bắc Ninh

Em dặn nhời này

Em dặn nhời này


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Bỏ bạn sao đành

Bỏ bạn sao đành


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 4 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Càng lắc càng đày

Càng lắc càng đày


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Kẻ bắc người nam

Kẻ bắc người nam


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 bình chọn, trung bình: 2.67 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Nguyệt gác mái đình - Nhạc & lời bài hát

Nguyệt gác mái đình – Nhạc & lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (19 bình chọn, trung bình: 3.58 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Gọi đò Thị Cầu

Gọi đò Thị Cầu


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 4 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Xe chỉ luồn kim - Nhạc & lời bài hát

Xe chỉ luồn kim – Nhạc & lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (30 bình chọn, trung bình: 3.63 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Con cá

Con cá


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 bình chọn, trung bình: 4.67 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Gọi đò Yên Mẫn II

Gọi đò Yên Mẫn II


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 4 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Chiều vàng bâng khuâng

Chiều vàng bâng khuâng


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 4 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh