Vietnamese flagEnglish flag

Lời bài hát Quan Họ Bắc Ninh

Giữa tối đêm rằm - Nhạc & lời bài hát

Giữa tối đêm rằm – Nhạc & lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (15 bình chọn, trung bình: 3.87 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Bồ câu đóng sáo

Bồ câu đóng sáo


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có bình chọn nào)
Loading ... Loading ...
Comments

Lòng Vẫn Đợi Chờ - Nhạc & lời bài hát

Lòng Vẫn Đợi Chờ – Nhạc & lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (15 bình chọn, trung bình: 4 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Ngồi tựa song đào - Nhạc & lời bài hát

Ngồi tựa song đào – Nhạc & lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (32 bình chọn, trung bình: 4.19 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Cô tấm vàng anh

Cô tấm vàng anh


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 bình chọn, trung bình: 3.67 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Có câu thơ rằng

Có câu thơ rằng


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 4 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Giữ trí cho bền

Giữ trí cho bền


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 3 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Chén son mạn thuyền

Chén son mạn thuyền


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Em chiết cành lê

Em chiết cành lê


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 bình chọn, trung bình: 5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Dệt gấm

Dệt gấm


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh