Vietnamese flagEnglish flag

Lời bài hát Quan Họ Bắc Ninh

Ai xuôi về - Nhạc & lời bài hát

Ai xuôi về – Nhạc & lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (19 bình chọn, trung bình: 4.26 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Giã Bạn Đêm Trăng - Nhạc & lời bài hát

Giã Bạn Đêm Trăng – Nhạc & lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (24 bình chọn, trung bình: 4.13 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Chín đợi mười trông

Chín đợi mười trông


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Con cáo sang sông

Con cáo sang sông


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có bình chọn nào)
Loading ... Loading ...
Comments

Hẹn với nước non

Hẹn với nước non


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 bình chọn, trung bình: 2.33 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Cây gạo cao cao

Cây gạo cao cao


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Giao duyên mời trầu - Nhạc & lời bài hát

Giao duyên mời trầu – Nhạc & lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (82 bình chọn, trung bình: 3.66 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments (2)

Đốt ngọn đèn xanh

Đốt ngọn đèn xanh


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 bình chọn, trung bình: 5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Gương rọi đầu cành

Gương rọi đầu cành


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Em vẫn nhớ nhà

Em vẫn nhớ nhà


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 bình chọn, trung bình: 2.2 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh