Vietnamese flagEnglish flag

Lời bài hát Quan Họ Bắc Ninh

Cây kiêu bổng

Cây kiêu bổng


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Dệt gấm

Dệt gấm


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có bình chọn nào)
Loading ... Loading ...
Comments

Bích phấn đề thi

Bích phấn đề thi


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 bình chọn, trung bình: 4.75 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Hừ là vùng kinh bắc

Hừ là vùng kinh bắc


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 2 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Giá uy linh

Giá uy linh


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có bình chọn nào)
Loading ... Loading ...
Comments

Buổi tối đông trường

Buổi tối đông trường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 2 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Em vẫn nhớ nhà

Em vẫn nhớ nhà


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 bình chọn, trung bình: 2.2 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Còn Duyên - nhạc & lời bài hát

Còn Duyên – nhạc & lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (53 bình chọn, trung bình: 3.55 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Ngồi tựa mạn thuyền - Nhạc & lời bài hát

Ngồi tựa mạn thuyền – Nhạc & lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (49 bình chọn, trung bình: 4.06 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Giằn giọc một mình

Giằn giọc một mình


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có bình chọn nào)
Loading ... Loading ...
Comments

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh