Vietnamese flagEnglish flag

Lời bài hát Quan Họ Bắc Ninh

Bóng giăng loan

Bóng giăng loan


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có bình chọn nào)
Loading ... Loading ...
Comments

Đến bến người ơi

Đến bến người ơi


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 bình chọn, trung bình: 2.2 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Chim khôn đỗ ngọn thầu dầu

Chim khôn đỗ ngọn thầu dầu


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 4.5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Gọi đò Thị Cầu

Gọi đò Thị Cầu


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 3.5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Gương vỡ lại lành

Gương vỡ lại lành


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 1 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Xe chỉ luồn kim - Nhạc & lời bài hát

Xe chỉ luồn kim – Nhạc & lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (30 bình chọn, trung bình: 3.63 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Đá đông triều

Đá đông triều


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 1 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Cây Trúc Xinh - Nhạc & lời bài hát

Cây Trúc Xinh – Nhạc & lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (33 bình chọn, trung bình: 4.06 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Giăng thanh gió mát

Giăng thanh gió mát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 bình chọn, trung bình: 3.83 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Chú cuội lên giời

Chú cuội lên giời


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 4 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh