Vietnamese flagEnglish flag

Lời bài hát Quan Họ Bắc Ninh

Em chiết cành lê

Em chiết cành lê


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 bình chọn, trung bình: 5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Bút huê thảo

Bút huê thảo


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có bình chọn nào)
Loading ... Loading ...
Comments

Dích lại đây

Dích lại đây


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 3 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Lòng Vẫn Đợi Chờ - Nhạc & lời bài hát

Lòng Vẫn Đợi Chờ – Nhạc & lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (15 bình chọn, trung bình: 4 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Chú cuội lên giời

Chú cuội lên giời


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 4 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Giăng già

Giăng già


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Rẽ phượng chia loan - Nhạc & lời bài hát

Rẽ phượng chia loan – Nhạc & lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (12 bình chọn, trung bình: 4.42 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Chớp bể mưa nguồn

Chớp bể mưa nguồn


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có bình chọn nào)
Loading ... Loading ...
Comments

Con trai Bắc Ninh

Con trai Bắc Ninh


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 4.5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Có lệnh truyền ra

Có lệnh truyền ra


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có bình chọn nào)
Loading ... Loading ...
Comments

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh