Vietnamese flagEnglish flag

Lời bài hát Quan Họ Bắc Ninh

Hội yên

Hội yên


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 bình chọn, trung bình: 3.25 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Gió mát giăng thanh

Gió mát giăng thanh


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 bình chọn, trung bình: 2.67 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Cắp nón xuống đò

Cắp nón xuống đò


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có bình chọn nào)
Loading ... Loading ...
Comments

Chẳng thấy người đâu

Chẳng thấy người đâu


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 4 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Đắp nấm trồng chanh

Đắp nấm trồng chanh


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 4.5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Gửi bức thư sang

Gửi bức thư sang


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 1 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Kinh kiều

Kinh kiều


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Đám hội mua vui

Đám hội mua vui


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 bình chọn, trung bình: 4.33 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Còn Duyên - nhạc & lời bài hát

Còn Duyên – nhạc & lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (64 bình chọn, trung bình: 3.7 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Giữa tối đông trường

Giữa tối đông trường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 bình chọn, trung bình: 2.67 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh