Vietnamese flagEnglish flag

Lời bài hát Quan Họ Bắc Ninh

Kẻ ở người về

Kẻ ở người về


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 bình chọn, trung bình: 4.43 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Đố ai quét sạch lá rừng

Đố ai quét sạch lá rừng


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 4 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Đắm đuối về duyên

Đắm đuối về duyên


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 4 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Dọn bến đóng thuyền

Dọn bến đóng thuyền


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 bình chọn, trung bình: 2.25 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Hội yên

Hội yên


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 bình chọn, trung bình: 2.67 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Con gà vàng

Con gà vàng


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 3 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Em chiết cành dâu

Em chiết cành dâu


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 3.5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Chiều vàng bâng khuâng

Chiều vàng bâng khuâng


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 4 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Gió đánh đò đưa - nhạc & lời bài hát

Gió đánh đò đưa – nhạc & lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (19 bình chọn, trung bình: 3.89 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Gió mát giăng thanh

Gió mát giăng thanh


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 3 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh