Vietnamese flagEnglish flag

Lời bài hát Quan Họ Bắc Ninh

Gửi thư

Gửi thư


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 3 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Đón rể đưa dâu

Đón rể đưa dâu


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 bình chọn, trung bình: 4.6 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Giao duyên mời trầu - Nhạc & lời bài hát

Giao duyên mời trầu – Nhạc & lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (85 bình chọn, trung bình: 3.64 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments (2)

Đi chơi hội đúm

Đi chơi hội đúm


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Đào tơ sen ngó

Đào tơ sen ngó


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 bình chọn, trung bình: 4.75 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Ca đàn II

Ca đàn II


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 4.5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Gắn bó miệt mài

Gắn bó miệt mài


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có bình chọn nào)
Loading ... Loading ...
Comments

Cây gạo chon von

Cây gạo chon von


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Duyên phận phải chiều

Duyên phận phải chiều


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 3 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Em vẫn nhớ nhà

Em vẫn nhớ nhà


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 bình chọn, trung bình: 2.2 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh