Vietnamese flagEnglish flag

Lời bài hát Quan Họ Bắc Ninh

Chim khôn đỗ ngọn thầu dầu

Chim khôn đỗ ngọn thầu dầu


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 4.5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Giá uy linh

Giá uy linh


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có bình chọn nào)
Loading ... Loading ...
Comments

Giã bạn - Nhạc & lời bài hát

Giã bạn – Nhạc & lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (42 bình chọn, trung bình: 4.21 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments (6)

Là cái đêm gì

Là cái đêm gì


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Đến hẹn chẳng lên

Đến hẹn chẳng lên


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 bình chọn, trung bình: 4.5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Con cá

Con cá


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 bình chọn, trung bình: 4.67 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Hạnh Nguyên

Hạnh Nguyên


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 1 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Chung mẹ chung thày

Chung mẹ chung thày


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 bình chọn, trung bình: 4.2 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Đánh ván cờ tiên

Đánh ván cờ tiên


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Đám hội mua vui

Đám hội mua vui


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có bình chọn nào)
Loading ... Loading ...
Comments

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh