Vietnamese flagEnglish flag

Lời bài hát Quan Họ Bắc Ninh

Chim kêu dóng dả

Chim kêu dóng dả


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 4 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Hừ la vùng Lim

Hừ la vùng Lim


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Em chiết cành lê

Em chiết cành lê


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Tình yêu trên dòng sông quan họ - Nhạc & lời bài hát

Tình yêu trên dòng sông quan họ – Nhạc & lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (20 bình chọn, trung bình: 4.05 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Chẳng biết cho xong

Chẳng biết cho xong


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 bình chọn, trung bình: 4.33 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Bóng Hồng

Bóng Hồng


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 2 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Anh chưa đến làng quan họ  - Nhạc & lời bài hát

Anh chưa đến làng quan họ – Nhạc & lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (40 bình chọn, trung bình: 4.15 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Đá đông triều

Đá đông triều


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có bình chọn nào)
Loading ... Loading ...
Comments

Ăn trái nhãn nồng

Ăn trái nhãn nồng


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 4 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Gió mát đêm hè

Gió mát đêm hè


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có bình chọn nào)
Loading ... Loading ...
Comments

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh