Vietnamese flagEnglish flag

Lời bài hát Quan Họ Bắc Ninh

Cắp nón đón đò - quan họ cổ - Lời bài hát

Cắp nón đón đò – quan họ cổ – Lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (17 bình chọn, trung bình: 4.18 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Đêm rằm lên mây

Đêm rằm lên mây


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 bình chọn, trung bình: 3.67 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Chín đợi mười trông

Chín đợi mười trông


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 bình chọn, trung bình: 4 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Em vẫn nhớ nhà

Em vẫn nhớ nhà


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 bình chọn, trung bình: 2.2 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Buôn bấc buôn dầu

Buôn bấc buôn dầu


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 bình chọn, trung bình: 4.2 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Trèo lên trái núi thiên thai - Nhạc & lời bài hát

Trèo lên trái núi thiên thai – Nhạc & lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (17 bình chọn, trung bình: 4 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Con gái bắc ninh

Con gái bắc ninh


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 bình chọn, trung bình: 3.5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Chim thước báo tin

Chim thước báo tin


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 4 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Buổi tối đông trường

Buổi tối đông trường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 2 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Gọi đò Yên Mẫn I

Gọi đò Yên Mẫn I


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 bình chọn, trung bình: 2.8 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh