Vietnamese flagEnglish flag

Lời bài hát Quan Họ Bắc Ninh

Lá thăm chỉ hồng

Lá thăm chỉ hồng


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 1 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Cây gạo chon von

Cây gạo chon von


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Kỳ đà len lỏi

Kỳ đà len lỏi


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 3 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Bác mẹ cùng già

Bác mẹ cùng già


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Ai chờ lạ này

Ai chờ lạ này


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 bình chọn, trung bình: 3.33 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Gió đánh đò đưa - nhạc & lời bài hát

Gió đánh đò đưa – nhạc & lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (21 bình chọn, trung bình: 4 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Dọn quán bán hàng

Dọn quán bán hàng


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 bình chọn, trung bình: 2.5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Bỏ bạn sao đành

Bỏ bạn sao đành


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 4 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Cây Trúc Xinh - Nhạc & lời bài hát

Cây Trúc Xinh – Nhạc & lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (32 bình chọn, trung bình: 4.03 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Hội gióng

Hội gióng


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 3 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh