Vietnamese flagEnglish flag

Lời bài hát Quan Họ Bắc Ninh

Bỏ bạn sao đành

Bỏ bạn sao đành


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 4 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Bóng tà như dục

Bóng tà như dục


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có bình chọn nào)
Loading ... Loading ...
Comments

Cành quế non vời

Cành quế non vời


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 bình chọn, trung bình: 3 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Bạn tình ơi

Bạn tình ơi


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 bình chọn, trung bình: 2.9 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Đêm qua nhớ bạn - Nhạc & lời bài hát

Đêm qua nhớ bạn – Nhạc & lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (24 bình chọn, trung bình: 4.29 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Chén trà hương ngọc

Chén trà hương ngọc


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Giã bạn - Nhạc & lời bài hát

Giã bạn – Nhạc & lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (43 bình chọn, trung bình: 4.23 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments (6)

Hạnh Nguyên

Hạnh Nguyên


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 1 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Giao duyên mời trầu - Nhạc & lời bài hát

Giao duyên mời trầu – Nhạc & lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (85 bình chọn, trung bình: 3.64 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments (2)

Đố ai quét sạch lá rừng

Đố ai quét sạch lá rừng


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 4.5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh