Vietnamese flagEnglish flag

Lời bài hát Quan Họ Bắc Ninh

Khách Đến Chơi Nhà - Nhạc & lời bài hát

Khách Đến Chơi Nhà – Nhạc & lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (67 bình chọn, trung bình: 4.16 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Qua cầu gió bay - Nhạc & lời bài hát

Qua cầu gió bay – Nhạc & lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (33 bình chọn, trung bình: 3.76 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Hội yên

Hội yên


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 bình chọn, trung bình: 2.67 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Gió mát giăng thanh

Gió mát giăng thanh


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 3 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Lá thu ngô đồng

Lá thu ngô đồng


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 bình chọn, trung bình: 3 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Bồ câu đóng sáo

Bồ câu đóng sáo


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có bình chọn nào)
Loading ... Loading ...
Comments

Cây kiêu bổng

Cây kiêu bổng


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Đào tơ sen ngó

Đào tơ sen ngó


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 4 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Có câu thơ rằng

Có câu thơ rằng


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có bình chọn nào)
Loading ... Loading ...
Comments

Đón xuân sang

Đón xuân sang


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bình chọn, trung bình: 5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh