Vietnamese flagEnglish flag
Quan họ > Lời cổ

Lời cổ - Quan họ

Video: Tay tiên chuốc chén rượu đào - lời cổ - Thúy cải

Video: Tay tiên chuốc chén rượu đào – lời cổ – Thúy cải


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (29 bình chọn, trung bình: 3.21 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Vào chùa - Lời cổ - Thúy Hường

Video: Vào chùa – Lời cổ – Thúy Hường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (26 bình chọn, trung bình: 4.23 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Còn duyên lời cổ Thúy Hường

Video: Còn duyên lời cổ Thúy Hường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (38 bình chọn, trung bình: 3.89 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Con ếch - lời cổ - tốp ca

Video: Con ếch – lời cổ – tốp ca


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (19 bình chọn, trung bình: 3.32 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Lên núi ba vì -lời cổ - tốp ca nam

Video: Lên núi ba vì -lời cổ – tốp ca nam


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (16 bình chọn, trung bình: 3.25 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Người ở đừng về - lời cổ - tốp ca

Video: Người ở đừng về – lời cổ – tốp ca


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (36 bình chọn, trung bình: 3.78 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Rẽ phượng chia loan - lời cổ - tốp ca

Video: Rẽ phượng chia loan – lời cổ – tốp ca


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (22 bình chọn, trung bình: 2.77 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Cắp nón đón đò - quan họ cổ - Lời bài hát

Cắp nón đón đò – quan họ cổ – Lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (17 bình chọn, trung bình: 4.18 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh