Vietnamese flagEnglish flag
Quan họ > Lời cổ

Lời cổ - Quan họ

Video: Tay tiên chuốc chén rượu đào - lời cổ - Thúy cải

Video: Tay tiên chuốc chén rượu đào – lời cổ – Thúy cải


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (37 bình chọn, trung bình: 3.08 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Vào chùa - Lời cổ - Thúy Hường

Video: Vào chùa – Lời cổ – Thúy Hường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (29 bình chọn, trung bình: 4.14 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Còn duyên lời cổ Thúy Hường

Video: Còn duyên lời cổ Thúy Hường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (41 bình chọn, trung bình: 3.93 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Con ếch - lời cổ - tốp ca

Video: Con ếch – lời cổ – tốp ca


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (24 bình chọn, trung bình: 3.29 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Lên núi ba vì -lời cổ - tốp ca nam

Video: Lên núi ba vì -lời cổ – tốp ca nam


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (23 bình chọn, trung bình: 3 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Người ở đừng về - lời cổ - tốp ca

Video: Người ở đừng về – lời cổ – tốp ca


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (42 bình chọn, trung bình: 3.71 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Rẽ phượng chia loan - lời cổ - tốp ca

Video: Rẽ phượng chia loan – lời cổ – tốp ca


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (35 bình chọn, trung bình: 2.4 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Cắp nón đón đò - quan họ cổ - Lời bài hát

Cắp nón đón đò – quan họ cổ – Lời bài hát


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (18 bình chọn, trung bình: 4.22 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh