Vietnamese flagEnglish flag

Video Quan Họ Bắc Ninh

Video: Người ở đừng về Tốp ca nam nữ

Video: Người ở đừng về Tốp ca nam nữ


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (32 bình chọn, trung bình: 3.59 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Tết về miền thủy tổ Quan họ Bắc Ninh

Video: Tết về miền thủy tổ Quan họ Bắc Ninh


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (21 bình chọn, trung bình: 3.24 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments (4)

Video: Đêm qua nhớ bạn

Video: Đêm qua nhớ bạn


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (86 bình chọn, trung bình: 3.66 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Video: Bèo dạt mây trôi

Video: Bèo dạt mây trôi


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (60 bình chọn, trung bình: 3.85 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Video: Tìm người - Thúy Hường

Video: Tìm người – Thúy Hường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (22 bình chọn, trung bình: 2.95 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Gọi đò - Thúy Hường

Video: Gọi đò – Thúy Hường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (34 bình chọn, trung bình: 3.5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments (3)

Video: Về miền Quan họ Bắc Ninh năm 2010 – phần 1

Video: Về miền Quan họ Bắc Ninh năm 2010 – phần 1


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (62 bình chọn, trung bình: 2.89 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Video: Về miền Quan họ năm 2010 – phần 8 (cuối)

Video: Về miền Quan họ năm 2010 – phần 8 (cuối)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (34 bình chọn, trung bình: 3.24 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Video: Lý giao duyên Minh - Thành Trung Kiên

Video: Lý giao duyên Minh – Thành Trung Kiên


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (56 bình chọn, trung bình: 3.82 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Xe chỉ luồn kim

Video: Xe chỉ luồn kim


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (50 bình chọn, trung bình: 3.94 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh