Vietnamese flagEnglish flag

Video Quan Họ Bắc Ninh

Video: Người ở đừng về - lời cổ - tốp ca

Video: Người ở đừng về – lời cổ – tốp ca


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (39 bình chọn, trung bình: 3.64 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Về miền Quan họ Bắc Ninh năm 2010 – phần 1

Video: Về miền Quan họ Bắc Ninh năm 2010 – phần 1


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (56 bình chọn, trung bình: 2.95 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Video: Cái hời cái ả - tốp ca

Video: Cái hời cái ả – tốp ca


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (27 bình chọn, trung bình: 3.63 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Kể chuyện bốn mùa - Thúy Hường

Video: Kể chuyện bốn mùa – Thúy Hường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (42 bình chọn, trung bình: 4.07 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Video: Em là con gái Bắc Ninh - Thúy Cải -Thúy Hường

Video: Em là con gái Bắc Ninh – Thúy Cải -Thúy Hường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (30 bình chọn, trung bình: 3.6 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Vào chùa

Video: Vào chùa


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (38 bình chọn, trung bình: 3.13 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Nguyệt gác mái đình - Thúy Hường

Video: Nguyệt gác mái đình – Thúy Hường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (36 bình chọn, trung bình: 3.47 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Video: Làng quan họ quê tôi - Anh thơ

Video: Làng quan họ quê tôi – Anh thơ


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (37 bình chọn, trung bình: 4.08 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Con nhện giăng mùng

Video: Con nhện giăng mùng


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (24 bình chọn, trung bình: 3.63 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Lên tiên cung - Thúy Hường

Video: Lên tiên cung – Thúy Hường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (20 bình chọn, trung bình: 3.25 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh