Vietnamese flagEnglish flag

Video Quan Họ Bắc Ninh

Video: Ai xuôi về

Video: Ai xuôi về


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (36 bình chọn, trung bình: 3.44 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Nguyệt gác mái đình

Video: Nguyệt gác mái đình


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (26 bình chọn, trung bình: 3.77 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Gọi đò - Thúy Hường

Video: Gọi đò – Thúy Hường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (27 bình chọn, trung bình: 3.63 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments (3)

Video: Cái hời cái ả - tốp ca

Video: Cái hời cái ả – tốp ca


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (18 bình chọn, trung bình: 4.17 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Giã bạn

Video: Giã bạn


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (83 bình chọn, trung bình: 3.63 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Video: Em ngồi em bấm lá sen

Video: Em ngồi em bấm lá sen


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (13 bình chọn, trung bình: 3.54 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Ngồi tựa mạn thuyền - Lý Thu Hiền

Video: Ngồi tựa mạn thuyền – Lý Thu Hiền


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (20 bình chọn, trung bình: 3.75 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Có ai xuôi về - Lệ Thanh

Video: Có ai xuôi về – Lệ Thanh


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (37 bình chọn, trung bình: 3.59 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments (3)

Video: Mười nhớ - Tốp ca

Video: Mười nhớ – Tốp ca


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (41 bình chọn, trung bình: 4.37 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Làng quan họ quê tôi - Anh thơ

Video: Làng quan họ quê tôi – Anh thơ


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (32 bình chọn, trung bình: 4.16 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh