Vietnamese flagEnglish flag

Video Quan Họ Bắc Ninh

Video: Cò lả - Thu Huyền

Video: Cò lả – Thu Huyền


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (23 bình chọn, trung bình: 3.65 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Người ở đừng về- tốp ca

Người ở đừng về- tốp ca


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (41 bình chọn, trung bình: 3.39 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Cây Trúc Xinh - Tương Phùng Tương Ngộ

Video: Cây Trúc Xinh – Tương Phùng Tương Ngộ


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (38 bình chọn, trung bình: 3.63 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Người ơi người ở đừng về

Video: Người ơi người ở đừng về


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (83 bình chọn, trung bình: 3.9 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments (3)

Video: Cây trúc xinh - Thúy Hường

Video: Cây trúc xinh – Thúy Hường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (41 bình chọn, trung bình: 3.54 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Giới thiệu quan họ

Video: Giới thiệu quan họ


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (50 bình chọn, trung bình: 3.58 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Lên tiên cung - Thúy Hường

Video: Lên tiên cung – Thúy Hường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (22 bình chọn, trung bình: 3.23 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Vốn em có 30 đồng - Thúy Hường

Video: Vốn em có 30 đồng – Thúy Hường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (44 bình chọn, trung bình: 3.5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Lên núi ba vì -lời cổ - tốp ca nam

Video: Lên núi ba vì -lời cổ – tốp ca nam


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (22 bình chọn, trung bình: 3.09 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Còn duyên lời cổ Thúy Hường

Video: Còn duyên lời cổ Thúy Hường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (40 bình chọn, trung bình: 3.93 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh