Vietnamese flagEnglish flag

Video Quan Họ Bắc Ninh

Video: Anh Tú càng xinh

Video: Anh Tú càng xinh


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (48 bình chọn, trung bình: 3.42 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Đêm qua nhớ bạn

Video: Đêm qua nhớ bạn


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (84 bình chọn, trung bình: 3.73 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Video: Tay tiên chuốc chén rượu đào - lời cổ - Thúy cải

Video: Tay tiên chuốc chén rượu đào – lời cổ – Thúy cải


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (37 bình chọn, trung bình: 3.08 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Về miền Quan họ năm 2010 – phần 8 (cuối)

Video: Về miền Quan họ năm 2010 – phần 8 (cuối)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (31 bình chọn, trung bình: 3.39 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Video: Nhớ mãi khôn nguôi

Video: Nhớ mãi khôn nguôi


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (30 bình chọn, trung bình: 3.43 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Giới thiệu về miền Quan họ năm Bắc Ninh 2011

Video: Giới thiệu về miền Quan họ năm Bắc Ninh 2011


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (16 bình chọn, trung bình: 2.81 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Nhớ về hội lim

Video: Nhớ về hội lim


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (65 bình chọn, trung bình: 3.83 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Ngồi tựa song đào

Video: Ngồi tựa song đào


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (52 bình chọn, trung bình: 3.15 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Buôn bấc buôn dầu

Video: Buôn bấc buôn dầu


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (22 bình chọn, trung bình: 3.41 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Ngồi tựa mạn thuyền - Lý Thu Hiền

Video: Ngồi tựa mạn thuyền – Lý Thu Hiền


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (30 bình chọn, trung bình: 3.3 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh