Vietnamese flagEnglish flag

Video Quan Họ Bắc Ninh

Video: Bác mẹ tương tề - Thúy Hường Thúy Cải

Video: Bác mẹ tương tề – Thúy Hường Thúy Cải


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (20 bình chọn, trung bình: 3.5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Lúng liếng

Video: Lúng liếng


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (22 bình chọn, trung bình: 3.77 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Video: Buôn bấc buôn dầu - Thúy Hường - Quý Tráng

Video: Buôn bấc buôn dầu – Thúy Hường – Quý Tráng


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (27 bình chọn, trung bình: 3.74 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Nguyệt gác mái đình Ngọc Huynh Trung Kiên

Video: Nguyệt gác mái đình Ngọc Huynh Trung Kiên


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (12 bình chọn, trung bình: 2.75 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Em là con gái Bắc Ninh

Video: Em là con gái Bắc Ninh


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (87 bình chọn, trung bình: 3.76 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments (2)

Video: Cái hời cái ả - tốp ca

Video: Cái hời cái ả – tốp ca


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (27 bình chọn, trung bình: 3.63 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Em ngồi em bấm lá sen

Video: Em ngồi em bấm lá sen


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (21 bình chọn, trung bình: 3.67 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Đêm qua nhớ bạn

Video: Đêm qua nhớ bạn


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (83 bình chọn, trung bình: 3.71 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Video: Nguyệt gác mái đình

Video: Nguyệt gác mái đình


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (34 bình chọn, trung bình: 3.5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Nhớ mãi khôn nguôi

Video: Nhớ mãi khôn nguôi


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (29 bình chọn, trung bình: 3.52 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh