Vietnamese flagEnglish flag

Video Quan Họ Bắc Ninh

Video: Cây Trúc Xinh - Tương Phùng Tương Ngộ

Video: Cây Trúc Xinh – Tương Phùng Tương Ngộ


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (36 bình chọn, trung bình: 3.78 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Nhất quyế nhị lan - Van Dung - Quang Sang

Video: Nhất quyế nhị lan – Van Dung – Quang Sang


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (15 bình chọn, trung bình: 2.27 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Ngồi tựa song đào - Thúy Hường

Video: Ngồi tựa song đào – Thúy Hường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (33 bình chọn, trung bình: 3.45 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Nguyệt gác mái đình Ngọc Huynh Trung Kiên

Video: Nguyệt gác mái đình Ngọc Huynh Trung Kiên


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (12 bình chọn, trung bình: 2.75 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Làng quan họ quê tôi - Anh thơ

Video: Làng quan họ quê tôi – Anh thơ


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (41 bình chọn, trung bình: 3.95 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Cây xanh dưng dức giữa trời - Thúy Hường

Video: Cây xanh dưng dức giữa trời – Thúy Hường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (42 bình chọn, trung bình: 3.93 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Cò lả - Thu Huyền

Video: Cò lả – Thu Huyền


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (23 bình chọn, trung bình: 3.65 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Rẽ phượng chia loan - lời cổ - tốp ca

Video: Rẽ phượng chia loan – lời cổ – tốp ca


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (29 bình chọn, trung bình: 2.55 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Về miền Quan họ Bắc Ninh năm 2010 – phần 5

Video: Về miền Quan họ Bắc Ninh năm 2010 – phần 5


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (20 bình chọn, trung bình: 3.45 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Video: Còn duyên lời cổ Thúy Hường

Video: Còn duyên lời cổ Thúy Hường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (39 bình chọn, trung bình: 3.9 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh