Vietnamese flagEnglish flag

Video Quan Họ Bắc Ninh

Video: Nguyệt gác mái đình

Video: Nguyệt gác mái đình


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (26 bình chọn, trung bình: 3.77 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Bạn tình ơi - Còn duyên

Video: Bạn tình ơi – Còn duyên


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (27 bình chọn, trung bình: 3.89 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Video: Cắp nón đón đò - Thúy Hường

Video: Cắp nón đón đò – Thúy Hường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (59 bình chọn, trung bình: 3.92 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Video: Buôn bấc buôn dầu

Video: Buôn bấc buôn dầu


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (21 bình chọn, trung bình: 3.43 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Em là con gái Bắc Ninh - Thúy Cải -Thúy Hường

Video: Em là con gái Bắc Ninh – Thúy Cải -Thúy Hường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (28 bình chọn, trung bình: 3.75 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Về miền Quan họ năm 2010 – phần 8 (cuối)

Video: Về miền Quan họ năm 2010 – phần 8 (cuối)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (23 bình chọn, trung bình: 3.87 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Video: Nhớ mãi khôn nguôi

Video: Nhớ mãi khôn nguôi


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (23 bình chọn, trung bình: 4 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Nhất quyế nhị lan - Van Dung - Quang Sang

Video: Nhất quyế nhị lan – Van Dung – Quang Sang


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 bình chọn, trung bình: 2.9 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Đêm qua nhớ bạn

Video: Đêm qua nhớ bạn


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (77 bình chọn, trung bình: 3.87 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Video: Bạn Tình ơi - Còn Duyên

Video: Bạn Tình ơi – Còn Duyên


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (26 bình chọn, trung bình: 3.42 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh