Vietnamese flagEnglish flag

Video Quan Họ Bắc Ninh

Video: Về miền Quan họ Bắc Ninh năm 2010 – phần 1

Video: Về miền Quan họ Bắc Ninh năm 2010 – phần 1


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (42 bình chọn, trung bình: 3.19 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Video: Nhớ về hội lim

Video: Nhớ về hội lim


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (60 bình chọn, trung bình: 3.85 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Ngồi tựa song đào - Thúy Hường

Video: Ngồi tựa song đào – Thúy Hường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (28 bình chọn, trung bình: 3.64 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Giới thiệu quan họ

Video: Giới thiệu quan họ


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (34 bình chọn, trung bình: 3.56 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Nguyệt gác mái đình

Video: Nguyệt gác mái đình


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (26 bình chọn, trung bình: 3.77 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Có ai xuôi về - Lệ Thanh

Video: Có ai xuôi về – Lệ Thanh


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (37 bình chọn, trung bình: 3.59 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments (3)

Video: Buôn bấc buôn dầu

Video: Buôn bấc buôn dầu


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (21 bình chọn, trung bình: 3.43 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Em ngồi em bấm lá sen

Video: Em ngồi em bấm lá sen


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (13 bình chọn, trung bình: 3.54 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Vào chùa

Video: Vào chùa


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (30 bình chọn, trung bình: 3.33 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Giữa tối đêm rằm - Thúy Hường

Video: Giữa tối đêm rằm – Thúy Hường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (23 bình chọn, trung bình: 3.74 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh