Vietnamese flagEnglish flag

Video Quan Họ Bắc Ninh

Video: Lý giao duyên Minh - Thành Trung Kiên

Video: Lý giao duyên Minh – Thành Trung Kiên


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (45 bình chọn, trung bình: 4.09 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Mời trầu

Video: Mời trầu


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (41 bình chọn, trung bình: 3.71 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments (3)

Video: Tết về miền thủy tổ Quan họ Bắc Ninh

Video: Tết về miền thủy tổ Quan họ Bắc Ninh


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (18 bình chọn, trung bình: 3.11 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments (4)

Video: Đôi bên bác mẹ cùng già

Video: Đôi bên bác mẹ cùng già


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (12 bình chọn, trung bình: 3.58 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Bác mẹ tương tề

Video: Bác mẹ tương tề


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (21 bình chọn, trung bình: 3.71 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Người ở đừng về - lời cổ - tốp ca

Video: Người ở đừng về – lời cổ – tốp ca


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (36 bình chọn, trung bình: 3.78 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Bạn Tình ơi - Còn Duyên

Video: Bạn Tình ơi – Còn Duyên


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (32 bình chọn, trung bình: 3.09 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Anh Tú càng xinh

Video: Anh Tú càng xinh


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (34 bình chọn, trung bình: 3.44 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Đêm qua nhớ bạn

Video: Đêm qua nhớ bạn


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (80 bình chọn, trung bình: 3.81 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Video: Buôn bấc buôn dầu

Video: Buôn bấc buôn dầu


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (22 bình chọn, trung bình: 3.41 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh