Vietnamese flagEnglish flag

Video Quan Họ Bắc Ninh

Video: Đôi bên bác mẹ cùng già

Video: Đôi bên bác mẹ cùng già


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (11 bình chọn, trung bình: 3.82 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Giới thiệu về miền Quan họ năm Bắc Ninh 2011

Video: Giới thiệu về miền Quan họ năm Bắc Ninh 2011


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (11 bình chọn, trung bình: 3.64 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Nhớ mãi khôn nguôi

Video: Nhớ mãi khôn nguôi


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (23 bình chọn, trung bình: 4 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Bạn Tình ơi - Còn Duyên

Video: Bạn Tình ơi – Còn Duyên


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (26 bình chọn, trung bình: 3.42 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Dọn quán bán hàng - Thúy Hường

Video: Dọn quán bán hàng – Thúy Hường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (42 bình chọn, trung bình: 3.79 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Ngồi tựa song đào - Thúy Hường

Video: Ngồi tựa song đào – Thúy Hường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (28 bình chọn, trung bình: 3.64 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Bạn tình ơi - Còn duyên

Video: Bạn tình ơi – Còn duyên


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (25 bình chọn, trung bình: 3.8 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Video: Nhất quyế nhị lan - Van Dung - Quang Sang

Video: Nhất quyế nhị lan – Van Dung – Quang Sang


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 bình chọn, trung bình: 2.9 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Nhớ về hội lim

Video: Nhớ về hội lim


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (59 bình chọn, trung bình: 3.9 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Mời nước mời trầu

Video: Mời nước mời trầu


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (54 bình chọn, trung bình: 3.96 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh