Vietnamese flagEnglish flag

Video Quan Họ Bắc Ninh

Video: Nguyệt gác mái đình

Video: Nguyệt gác mái đình


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (36 bình chọn, trung bình: 3.39 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Bác mẹ tương tề - Thúy Hường Thúy Cải

Video: Bác mẹ tương tề – Thúy Hường Thúy Cải


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (21 bình chọn, trung bình: 3.38 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Lên núi ba vì -lời cổ - tốp ca nam

Video: Lên núi ba vì -lời cổ – tốp ca nam


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (20 bình chọn, trung bình: 3.1 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Lý giao duyên Minh - Thành Trung Kiên

Video: Lý giao duyên Minh – Thành Trung Kiên


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (55 bình chọn, trung bình: 3.87 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Gọi đò - Thúy Hường

Video: Gọi đò – Thúy Hường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (32 bình chọn, trung bình: 3.66 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments (3)

Video: Bác mẹ tương tề

Video: Bác mẹ tương tề


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (24 bình chọn, trung bình: 3.79 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Sông cầu nước chảy lơ thơ - Thúy Hường

Video: Sông cầu nước chảy lơ thơ – Thúy Hường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (44 bình chọn, trung bình: 3.57 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Video: Con ếch - lời cổ - tốp ca

Video: Con ếch – lời cổ – tốp ca


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (22 bình chọn, trung bình: 3.27 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Làng quan họ quê tôi - Anh thơ

Video: Làng quan họ quê tôi – Anh thơ


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (39 bình chọn, trung bình: 4.03 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Đêm ngắn tình dài

Video: Đêm ngắn tình dài


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (61 bình chọn, trung bình: 3.43 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh