Vietnamese flagEnglish flag

Video Quan Họ Bắc Ninh

Video: Ngồi tựa mạn thuyền - Lý Thu Hiền

Video: Ngồi tựa mạn thuyền – Lý Thu Hiền


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (24 bình chọn, trung bình: 3.54 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Nhớ mãi khôn nguôi

Video: Nhớ mãi khôn nguôi


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (28 bình chọn, trung bình: 3.61 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Kể chuyện bốn mùa - Thúy Hường

Video: Kể chuyện bốn mùa – Thúy Hường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (41 bình chọn, trung bình: 4.05 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Video: Con ếch

Video: Con ếch


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (20 bình chọn, trung bình: 3.5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Vào chùa - Lời cổ - Thúy Hường

Video: Vào chùa – Lời cổ – Thúy Hường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (27 bình chọn, trung bình: 4.26 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Còn duyên lời cổ Thúy Hường

Video: Còn duyên lời cổ Thúy Hường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (39 bình chọn, trung bình: 3.9 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Năm liệu bảy lo - Tốp ca

Video: Năm liệu bảy lo – Tốp ca


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (22 bình chọn, trung bình: 3.55 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Em ngồi em bấm lá sen

Video: Em ngồi em bấm lá sen


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (15 bình chọn, trung bình: 3.73 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Người ở đừng về - lời cổ - tốp ca

Video: Người ở đừng về – lời cổ – tốp ca


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (36 bình chọn, trung bình: 3.78 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Về miền Quan họ Bắc Ninh năm 2010 – phần 1

Video: Về miền Quan họ Bắc Ninh năm 2010 – phần 1


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (52 bình chọn, trung bình: 2.98 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh