Vietnamese flagEnglish flag

Video Quan Họ Bắc Ninh

Video: Con ếch - lời cổ - tốp ca

Video: Con ếch – lời cổ – tốp ca


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (24 bình chọn, trung bình: 3.29 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Tết về miền thủy tổ Quan họ Bắc Ninh

Video: Tết về miền thủy tổ Quan họ Bắc Ninh


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (21 bình chọn, trung bình: 3.24 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments (4)

Video: Mời nước mời trầu

Video: Mời nước mời trầu


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (70 bình chọn, trung bình: 3.91 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Qua cầu gió bay

Video: Qua cầu gió bay


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (46 bình chọn, trung bình: 3.8 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Vào chùa

Video: Vào chùa


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (42 bình chọn, trung bình: 3.02 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Em là con gái Bắc Ninh

Video: Em là con gái Bắc Ninh


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (91 bình chọn, trung bình: 3.68 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments (2)

Video: Lý giao duyên

Video: Lý giao duyên


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (38 bình chọn, trung bình: 3.47 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Về miền Quan họ Bắc Ninh năm 2010 - phần 2

Video: Về miền Quan họ Bắc Ninh năm 2010 – phần 2


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (20 bình chọn, trung bình: 3.2 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Về miền Quan họ Bắc Ninh năm 2010 – phần 7

Video: Về miền Quan họ Bắc Ninh năm 2010 – phần 7


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (40 bình chọn, trung bình: 3.15 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Video: Rẽ phượng chia loan - lời cổ - tốp ca

Video: Rẽ phượng chia loan – lời cổ – tốp ca


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (35 bình chọn, trung bình: 2.4 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh