Vietnamese flagEnglish flag

Video Quan Họ Bắc Ninh

Video: Bác mẹ tương tề - Thúy Hường Thúy Cải

Video: Bác mẹ tương tề – Thúy Hường Thúy Cải


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (17 bình chọn, trung bình: 3.71 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Bạn tình ơi - Còn duyên

Video: Bạn tình ơi – Còn duyên


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (27 bình chọn, trung bình: 3.89 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Video: Về miền Quan họ Bắc Ninh năm 2010 - phần 2

Video: Về miền Quan họ Bắc Ninh năm 2010 – phần 2


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (11 bình chọn, trung bình: 3.82 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Con ếch

Video: Con ếch


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (16 bình chọn, trung bình: 3.63 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Mời trầu

Video: Mời trầu


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (39 bình chọn, trung bình: 3.85 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments (3)

Video: Dọn quán bán hàng - Thúy Hường

Video: Dọn quán bán hàng – Thúy Hường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (42 bình chọn, trung bình: 3.79 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Bạn Tình ơi - Còn Duyên

Video: Bạn Tình ơi – Còn Duyên


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (26 bình chọn, trung bình: 3.42 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Nguyệt gác mái đình

Video: Nguyệt gác mái đình


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (26 bình chọn, trung bình: 3.77 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Buôn bấc buôn dầu - Thúy Hường - Quý Tráng

Video: Buôn bấc buôn dầu – Thúy Hường – Quý Tráng


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (24 bình chọn, trung bình: 3.92 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Giao Duyên Mời Trầu

Video: Giao Duyên Mời Trầu


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (105 bình chọn, trung bình: 4.09 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments (2)

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh