Vietnamese flagEnglish flag

Video Quan Họ Bắc Ninh

Video: Em ngồi em bấm lá sen

Video: Em ngồi em bấm lá sen


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (13 bình chọn, trung bình: 3.54 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Giữa tối đêm rằm - Thúy Hường

Video: Giữa tối đêm rằm – Thúy Hường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (25 bình chọn, trung bình: 3.68 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Nhớ mãi khôn nguôi

Video: Nhớ mãi khôn nguôi


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (24 bình chọn, trung bình: 3.88 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Nguyệt gác mái đình Ngọc Huynh Trung Kiên

Video: Nguyệt gác mái đình Ngọc Huynh Trung Kiên


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (12 bình chọn, trung bình: 2.75 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Nguyệt gác mái đình

Video: Nguyệt gác mái đình


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (28 bình chọn, trung bình: 3.71 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Cây trúc xinh - Thúy Hường

Video: Cây trúc xinh – Thúy Hường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (34 bình chọn, trung bình: 4 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Cắp nón đón đò - Thúy Hường

Video: Cắp nón đón đò – Thúy Hường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (60 bình chọn, trung bình: 3.93 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Video: Ngồi tựa mạn thuyền

Video: Ngồi tựa mạn thuyền


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (70 bình chọn, trung bình: 4.09 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Video: Giới thiệu quan họ

Video: Giới thiệu quan họ


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (35 bình chọn, trung bình: 3.6 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Về miền Quan họ Bắc Ninh  năm 2010 - phần 4

Video: Về miền Quan họ Bắc Ninh năm 2010 – phần 4


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (17 bình chọn, trung bình: 3.35 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh