Vietnamese flagEnglish flag

Video Quan Họ Bắc Ninh

Video: Rẽ phượng chia loan

Video: Rẽ phượng chia loan


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (20 bình chọn, trung bình: 3.4 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Em là con gái Bắc Ninh

Video: Em là con gái Bắc Ninh


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (73 bình chọn, trung bình: 3.85 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments (2)

Video: Giã bạn

Video: Giã bạn


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (84 bình chọn, trung bình: 3.64 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Video: Sông cầu nước chảy lơ thơ - Thúy Hường

Video: Sông cầu nước chảy lơ thơ – Thúy Hường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (25 bình chọn, trung bình: 4.24 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Video: Lên núi ba vì -lời cổ - tốp ca nam

Video: Lên núi ba vì -lời cổ – tốp ca nam


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (15 bình chọn, trung bình: 3.13 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Mời trầu

Video: Mời trầu


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (37 bình chọn, trung bình: 3.78 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments (3)

Video: Gọi đò - Thúy Hường

Video: Gọi đò – Thúy Hường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (27 bình chọn, trung bình: 3.63 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments (3)

Video: Có ai xuôi về - Lệ Thanh

Video: Có ai xuôi về – Lệ Thanh


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (37 bình chọn, trung bình: 3.59 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments (3)

Video: Con chim khách - Thúy Hường

Video: Con chim khách – Thúy Hường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (37 bình chọn, trung bình: 3.76 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Ngồi tựa mạn thuyền - Lý Thu Hiền

Video: Ngồi tựa mạn thuyền – Lý Thu Hiền


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (20 bình chọn, trung bình: 3.75 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh