Vietnamese flagEnglish flag

Video Quan Họ Bắc Ninh

Video: Giới thiệu về miền Quan họ năm Bắc Ninh 2011

Video: Giới thiệu về miền Quan họ năm Bắc Ninh 2011


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (12 bình chọn, trung bình: 3.42 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Cây trúc xinh - Thúy Hường

Video: Cây trúc xinh – Thúy Hường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (34 bình chọn, trung bình: 4 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Con nhện giăng mùng

Video: Con nhện giăng mùng


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (19 bình chọn, trung bình: 4 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Tay tiên chuốc chén rượu đào - lời cổ - Thúy cải

Video: Tay tiên chuốc chén rượu đào – lời cổ – Thúy cải


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (29 bình chọn, trung bình: 3.21 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Lý giao duyên

Video: Lý giao duyên


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (24 bình chọn, trung bình: 3.88 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Cò Lả -Xuân Hinh Thanh Thanh Hiền

Video: Cò Lả -Xuân Hinh Thanh Thanh Hiền


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (46 bình chọn, trung bình: 3.8 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Bạn tình ơi - Còn duyên

Video: Bạn tình ơi – Còn duyên


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (26 bình chọn, trung bình: 3.85 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Video: Đôi bên bác mẹ cùng già

Video: Đôi bên bác mẹ cùng già


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (11 bình chọn, trung bình: 3.82 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Năm liệu bảy lo - Tốp ca

Video: Năm liệu bảy lo – Tốp ca


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (21 bình chọn, trung bình: 3.52 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Rẽ phượng chia loan - lời cổ - tốp ca

Video: Rẽ phượng chia loan – lời cổ – tốp ca


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (19 bình chọn, trung bình: 2.84 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh