Vietnamese flagEnglish flag

Video Quan Họ Bắc Ninh

Video: Rẽ phượng chia loan - lời cổ - tốp ca

Video: Rẽ phượng chia loan – lời cổ – tốp ca


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (22 bình chọn, trung bình: 2.77 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Cò lả - Thu Huyền

Video: Cò lả – Thu Huyền


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (20 bình chọn, trung bình: 3.85 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Người ở đừng về Tốp ca nam nữ

Video: Người ở đừng về Tốp ca nam nữ


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (27 bình chọn, trung bình: 3.7 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Mời trầu

Video: Mời trầu


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (41 bình chọn, trung bình: 3.71 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments (3)

Video: Về miền Quan họ Bắc Ninh năm 2010 – phần 7

Video: Về miền Quan họ Bắc Ninh năm 2010 – phần 7


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (23 bình chọn, trung bình: 3.17 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Video: Lên tiên cung - Thúy Hường

Video: Lên tiên cung – Thúy Hường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (18 bình chọn, trung bình: 3.5 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Về miền Quan họ Bắc Ninh  năm 2010 - phần 4

Video: Về miền Quan họ Bắc Ninh năm 2010 – phần 4


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (18 bình chọn, trung bình: 3.44 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Video: Ngồi tựa song đào

Video: Ngồi tựa song đào


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (39 bình chọn, trung bình: 3.46 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Bạn Tình ơi - Còn Duyên

Video: Bạn Tình ơi – Còn Duyên


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (32 bình chọn, trung bình: 3.09 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Nhớ về hội lim

Video: Nhớ về hội lim


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (62 bình chọn, trung bình: 3.79 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh