Vietnamese flagEnglish flag

Video Quan Họ Bắc Ninh

Video: Xe chỉ luồn kim

Video: Xe chỉ luồn kim


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (50 bình chọn, trung bình: 3.94 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Video: Em là con gái Bắc Ninh - Thúy Cải -Thúy Hường

Video: Em là con gái Bắc Ninh – Thúy Cải -Thúy Hường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (31 bình chọn, trung bình: 3.55 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Ai xuôi về

Video: Ai xuôi về


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (50 bình chọn, trung bình: 3.32 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Về miền Quan họ Bắc Ninh năm 2010 - phần 3

Video: Về miền Quan họ Bắc Ninh năm 2010 – phần 3


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (36 bình chọn, trung bình: 3.81 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Đêm qua nhớ bạn

Video: Đêm qua nhớ bạn


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (84 bình chọn, trung bình: 3.73 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Video: Lý giao duyên

Video: Lý giao duyên


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (37 bình chọn, trung bình: 3.51 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Nhất quyế nhị lan - Van Dung - Quang Sang

Video: Nhất quyế nhị lan – Van Dung – Quang Sang


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (17 bình chọn, trung bình: 2.12 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Cây xanh dưng dức giữa trời - Thúy Hường

Video: Cây xanh dưng dức giữa trời – Thúy Hường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (42 bình chọn, trung bình: 3.93 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Nguyệt gác mái đình - Thúy Hường

Video: Nguyệt gác mái đình – Thúy Hường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (38 bình chọn, trung bình: 3.55 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Video: Về miền Quan họ Bắc Ninh  năm 2010 - phần 4

Video: Về miền Quan họ Bắc Ninh năm 2010 – phần 4


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (23 bình chọn, trung bình: 3.43 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh