Vietnamese flagEnglish flag

Video Quan Họ Bắc Ninh

Video: Tìm người - Thúy Hường

Video: Tìm người – Thúy Hường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (18 bình chọn, trung bình: 3.33 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Em ngồi em bấm lá sen

Video: Em ngồi em bấm lá sen


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (15 bình chọn, trung bình: 3.73 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Đêm ngắn tình dài

Video: Đêm ngắn tình dài


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (58 bình chọn, trung bình: 3.55 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Mời trầu

Video: Mời trầu


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (41 bình chọn, trung bình: 3.71 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments (3)

Video: Nhớ mãi khôn nguôi

Video: Nhớ mãi khôn nguôi


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (28 bình chọn, trung bình: 3.61 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Tay tiên chuốc chén rượu đào - lời cổ - Thúy cải

Video: Tay tiên chuốc chén rượu đào – lời cổ – Thúy cải


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (32 bình chọn, trung bình: 3.28 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Giới thiệu quan họ

Video: Giới thiệu quan họ


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (39 bình chọn, trung bình: 3.62 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Vào chùa

Video: Vào chùa


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (36 bình chọn, trung bình: 3.14 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Chim sáo đổi hình-Đức vượng Quang Hàn

Video: Chim sáo đổi hình-Đức vượng Quang Hàn


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 bình chọn, trung bình: 2.7 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Nhớ về hội lim

Video: Nhớ về hội lim


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (63 bình chọn, trung bình: 3.79 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh