Vietnamese flagEnglish flag

Video Quan Họ Bắc Ninh

Video: Đêm ngắn tình dài

Video: Đêm ngắn tình dài


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (56 bình chọn, trung bình: 3.64 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Lúng liếng

Video: Lúng liếng


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (19 bình chọn, trung bình: 3.84 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Video: Đôi bên bác mẹ cùng già

Video: Đôi bên bác mẹ cùng già


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (11 bình chọn, trung bình: 3.82 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Về miền Quan họ Bắc Ninh năm 2010 - phần 3

Video: Về miền Quan họ Bắc Ninh năm 2010 – phần 3


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (25 bình chọn, trung bình: 4.16 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Giã bạn

Video: Giã bạn


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (86 bình chọn, trung bình: 3.63 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Video: Về miền Quan họ Bắc Ninh năm 2010 – phần 5

Video: Về miền Quan họ Bắc Ninh năm 2010 – phần 5


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (19 bình chọn, trung bình: 3.58 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Video: Qua cầu gió bay

Video: Qua cầu gió bay


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (37 bình chọn, trung bình: 4.11 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Đêm qua nhớ bạn

Video: Đêm qua nhớ bạn


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (77 bình chọn, trung bình: 3.87 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Video: Vào chùa - Lời cổ - Thúy Hường

Video: Vào chùa – Lời cổ – Thúy Hường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (25 bình chọn, trung bình: 4.2 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Về miền Quan họ Bắc Ninh năm 2010 – phần 1

Video: Về miền Quan họ Bắc Ninh năm 2010 – phần 1


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (46 bình chọn, trung bình: 3.2 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh