Vietnamese flagEnglish flag

Video Quan Họ Bắc Ninh

Video: Em là con gái Bắc Ninh - Thúy Cải -Thúy Hường

Video: Em là con gái Bắc Ninh – Thúy Cải -Thúy Hường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (31 bình chọn, trung bình: 3.55 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Rẽ phượng chia loan

Video: Rẽ phượng chia loan


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (23 bình chọn, trung bình: 3.17 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Lúng liếng

Video: Lúng liếng


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (24 bình chọn, trung bình: 3.63 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Video: Qua cầu gió bay

Video: Qua cầu gió bay


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (46 bình chọn, trung bình: 3.8 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Nhớ về hội lim

Video: Nhớ về hội lim


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (66 bình chọn, trung bình: 3.79 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Cây trúc xinh - Thúy Hường

Video: Cây trúc xinh – Thúy Hường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (41 bình chọn, trung bình: 3.54 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Bác mẹ tương tề - Thúy Hường Thúy Cải

Video: Bác mẹ tương tề – Thúy Hường Thúy Cải


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (24 bình chọn, trung bình: 3.29 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Vào chùa - Thúy Hường

Video: Vào chùa – Thúy Hường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (34 bình chọn, trung bình: 3.68 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Cò lả - Thu Huyền

Video: Cò lả – Thu Huyền


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (23 bình chọn, trung bình: 3.65 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Về miền Quan họ Bắc Ninh năm 2010 – phần 5

Video: Về miền Quan họ Bắc Ninh năm 2010 – phần 5


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (20 bình chọn, trung bình: 3.45 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh