Vietnamese flagEnglish flag

Video Quan Họ Bắc Ninh

Video: Sông cầu nước chảy lơ thơ - Thúy Hường

Video: Sông cầu nước chảy lơ thơ – Thúy Hường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (23 bình chọn, trung bình: 4.17 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Video: Nhớ về hội lim

Video: Nhớ về hội lim


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (58 bình chọn, trung bình: 3.9 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Ba vì - Thúy Hường

Video: Ba vì – Thúy Hường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (21 bình chọn, trung bình: 4.1 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Mời nước mời trầu

Video: Mời nước mời trầu


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (51 bình chọn, trung bình: 4 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Làng quan họ quê tôi - Anh thơ

Video: Làng quan họ quê tôi – Anh thơ


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (31 bình chọn, trung bình: 4.26 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Có ai xuôi về - Lệ Thanh

Video: Có ai xuôi về – Lệ Thanh


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (37 bình chọn, trung bình: 3.59 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments (3)

Video: Cây xanh dưng dức giữa trời - Thúy Hường

Video: Cây xanh dưng dức giữa trời – Thúy Hường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (37 bình chọn, trung bình: 4.14 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Về miền Quan họ Bắc Ninh  năm 2010 - phần 4

Video: Về miền Quan họ Bắc Ninh năm 2010 – phần 4


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (13 bình chọn, trung bình: 3.77 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Video: Ngồi tựa song đào - Thúy Hường

Video: Ngồi tựa song đào – Thúy Hường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (25 bình chọn, trung bình: 3.68 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Lúng liếng

Video: Lúng liếng


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (15 bình chọn, trung bình: 3.8 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh