Vietnamese flagEnglish flag

Video Quan Họ Bắc Ninh

Video: Lên núi ba vì -lời cổ - tốp ca nam

Video: Lên núi ba vì -lời cổ – tốp ca nam


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (17 bình chọn, trung bình: 3.35 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Tết về miền thủy tổ Quan họ Bắc Ninh

Video: Tết về miền thủy tổ Quan họ Bắc Ninh


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (19 bình chọn, trung bình: 3.05 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments (4)

Video: Nguyệt gác mái đình - Thúy Hường

Video: Nguyệt gác mái đình – Thúy Hường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (35 bình chọn, trung bình: 3.51 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Video: Cái hời cái ả - tốp ca

Video: Cái hời cái ả – tốp ca


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (27 bình chọn, trung bình: 3.63 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Lý giao duyên

Video: Lý giao duyên


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (29 bình chọn, trung bình: 3.83 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Con ếch - lời cổ - tốp ca

Video: Con ếch – lời cổ – tốp ca


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (20 bình chọn, trung bình: 3.4 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Giã bạn

Video: Giã bạn


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (89 bình chọn, trung bình: 3.61 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Video: Người ở đừng về - tốp ca

Video: Người ở đừng về – tốp ca


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (40 bình chọn, trung bình: 3.7 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments (2)

Video: Qua cầu gió bay

Video: Qua cầu gió bay


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (40 bình chọn, trung bình: 4.08 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Cò lả - Thu Huyền

Video: Cò lả – Thu Huyền


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (21 bình chọn, trung bình: 3.9 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh