Vietnamese flagEnglish flag

Video Quan Họ Bắc Ninh

Video: Con nhện giăng mùng

Video: Con nhện giăng mùng


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (18 bình chọn, trung bình: 3.94 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Sông cầu nước chảy lơ thơ - Thúy Hường

Video: Sông cầu nước chảy lơ thơ – Thúy Hường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (22 bình chọn, trung bình: 4.32 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Video: Ngồi tựa song đào

Video: Ngồi tựa song đào


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (32 bình chọn, trung bình: 3.72 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Về miền Quan họ Bắc Ninh năm 2010 - phần 3

Video: Về miền Quan họ Bắc Ninh năm 2010 – phần 3


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (16 bình chọn, trung bình: 4.25 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Buôn bấc buôn dầu

Video: Buôn bấc buôn dầu


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (18 bình chọn, trung bình: 3.17 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Lý giao duyên

Video: Lý giao duyên


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (21 bình chọn, trung bình: 3.95 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Video: Giao Duyên Mời Trầu

Video: Giao Duyên Mời Trầu


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (99 bình chọn, trung bình: 4.09 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments (2)

Video: Bạn tình ơi - Còn duyên

Video: Bạn tình ơi – Còn duyên


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (21 bình chọn, trung bình: 3.81 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Video: Cắp nón đón đò - Thúy Hường

Video: Cắp nón đón đò – Thúy Hường


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (56 bình chọn, trung bình: 4 của 5)
Loading ... Loading ...
Comment (1)

Video: Vào chùa

Video: Vào chùa


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (28 bình chọn, trung bình: 3.39 của 5)
Loading ... Loading ...
Comments

Hãy chung tay góp sức bảo tồn, xây dựng Quan họ Bắc Ninh